top of page

KOMITET
"OLSZTYN WOLNY OD SYMBOLI TOTALITARNYCH"

DOŁĄCZ DO
NAS!

KOMITET "OLSZTYN WOLNY OD SYMBOLI TOTALITARNYCH" powstał 11 maja 2022 roku po oświadczeniu prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza w sprawie pozostawienia w przestrzeni publicznej "pomnika" wdzięczności Armii Czerwonej (obecna nazwa pomnik wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej) na pl. Dunikowskiego.

Na czele Komitetu stanął prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowany VI kadencji z okręgu wyborczego obejmującego woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie, były kandydat na prezydenta Olsztyna dr Bogusław ROGALSKI. Zaproponowano, aby relokacji obelisku dokonało Wojsko Polskie (WOT) w ramach ćwiczeń w dniu 17 września 2022 roku, tj. dniu kolejnej rocznicy napaści Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich na Polskę. Warto dodać, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadeklarowało pomoc oraz sfinansowanie usunięcia tego obiektu z centrum Olsztyna.

27 lutego, 3 dni po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin skierowało do prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza oraz przewodniczącego Rady Miasta Olsztyna Roberta Szewczyka petycję w sprawie "natychmiastowego usunięcia z przestrzeni publicznej obelisku chwały Armii Czerwonej".

 

"Na podstawie ustawy o petycjach wnosimy o natychmiastowe zniesienie monumentu zwanego pierwotnie „pomnikiem Wdzięczności Armii Czerwonej”. W czasie gdy siły zbrojne Federacji Rosyjskiej prowadzą agresję na terytorium Ukrainy utrzymywanie stanu, w którym w Olsztynie w przestrzeni publicznej wystawiony jest monument poświęcony pierwotnie „wdzięczności” Armii Czerwonej, stanowi obrazę dla polskich ofiar rosyjskich sił zbrojnych. Warto dodać, że armia rosyjska dzisiaj wprost nawiązuje do spuścizny Armii Czerwonej, a sama Federacja Rosyjska jest następcą prawnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.”

– czytamy w dokumencie.

"Z uwagi na fakt, że obecnie wojska rosyjskie prowadzą atak na Ukrainę dalsze utrzymywanie stanu wystawienia w przestrzeni publicznej obelisku dzisiaj nazywanego „Pomnikiem Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej” stanowi niebezpieczną formę konserwowania spuścizny po czasach totalitarnych i może być odczytane negatywnie przez osoby odwiedzające Olsztyn, w tym przez licznych uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy docierają na tereny województwa warmińsko-mazurskiego. Warto dodać, że na terenie naszego województwa mieszka spora mniejszość ukraińska, która najpewniej włączy się w pomoc swoim rodakom z Ukrainy poprzez przyjmowanie osób dotkniętych agresją Rosji w swoich domach. Trudno uznać, że osoby przybywające do Olsztyna będą zainteresowane dogłębnym dociekaniem powodów dla czysto technicznej zmiany nazwy komunistycznego obelisku. Warto dodać, że tysiące przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej m.in. z terenu byłych województw lwowskiego, stanisławowskiego, wołyńskiego i tarnopolskiego II RP walczy w związku ze swoim obywatelstwem w Siłach Zbrojnych Ukrainy z rosyjskim najazdem. Zatem zniesienie monumentu sławiącego de facto poprzedniczkę sił zbrojnych agresora w Olsztynie doda naszym Rodakom z Ukrainy wiary i motywacji do walki z agresorem. Miliony Polaków pozostały przecież na Kresach w efekcie działań Armii Czerwonej oraz porozumień z Jałty. Musimy o tym pamiętać!”

– napisano w petycji.

O konieczności likwidacji monumentu mówił prezes ZChR dr Bogusław Rogalski w rozmowie opublikowanej we wrześniu 2020 w  81. rocznicę napaści Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich na Polskę. Dr Bogusław Rogalski opowiedział się wówczas jasno za zlikwidowaniem „Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej”, który jest powszechnie nazywany „sowieckimi szubienicami”.

Uważamy, że w tym miejscu powinien stanąć „Panteon walczących o polskość Warmii i Mazur”, upamiętniający Seweryna Pieniężnego, Andrzeja Samulowskiego, księdza Walentego Barczewskiego i Wojciecha Kętrzyńskiego oraz innych bohaterów walki o polskość Warmii i Mazur. Należy wyraźnie podkreślić, że prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz to obrońca „wyzwolicieli” ze zbrodniczej Armii Czerwonej. Zatem relokacją monumentu dwóch totalitaryzmów, bo przecież monument z placu Dunikowskiego zawiera płyty z mauzoleum Hindenburga w Olsztynku, powinno się zająć Wojsko Polskie, a precyzyjniej Wojska Obrony Terytorialnej. Wszystkich, którzy chcą przyczynić się do usunięcia z centrum Olsztyna symbolu chwały Armii Czerwonej i dołączyć do Komitetu „Olsztyn wolny od symboli totalitarnych”, prosimy o kontakt na mail: rzecznikprasowy@zchr.pl.

Do Komitetu "OLSZTYN WOLNY OD SYMBOLI TOTALITARNYCH" już należą (stan na 12.05.2022 roku, godz. 16:00):

1. dr Bogusław ROGALSKI (Przewodniczący Komitetu) - radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego II kadencji, eurodeputowany VI kadencji, kandydat na prezydenta Olsztyna w 2009 roku, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

 

2. Janusz KOWALSKI - poseł na Sejm RP z ramienia Solidarnej Polski, w latach 2014–2015 zastępca prezydenta miasta Opole, w latach 2019–2021 sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

3. Krzysztof MACIEJEWSKI - poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, obecnie pełnomocnik Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w okręgu radomszczańskim.

4. Przemysław SYTEK - poseł na Sejm RP I kadencji z ramienia Konfederacji Polski Niepodległej, obecnie społeczny pełnomocnik Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w okręgu poznańskim.

5. Adam SŁOMKA - poseł na Sejm RP I,II,III kadencji z ramienia Konfederacji Polski Niepodległej, więzień polityczny PRL. Inicjator zniesienia licznych radzieckich monumentów, m.in. w Warszawie, Katowicach czy Nowym Sączu.

6. Zygmunt MIERNIK - działacz I Solidarności, dwukrotnie internowany w Stanie Wojennym.

7. Paweł CZYŻ - były przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia "Młodzi Konfederaci", obecnie rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin i szef okręgu olsztyńskiego ZChR.

8. dr Ewelina KONDZIELA - przewodnicząca okręgu wrocławskiego ZChR.

9. Monika SOCHA-CZYŻ - radna Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości, Człowiek Roku 2016 w Województwie Śląskim w plebiscycie "Dziennika Zachodniego", sekretarz generalny ZChR i przewodnicząca okręgu elbląskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

10. Mariusz SEKTA - radny Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, współinicjator udanej likwidacji monumentu Armii Czerwonej w tym mieście.

11. Wiesław UKLEJA - znany opolski działacz tzw. I Solidarności, NZS oraz KPN, represjonowany w PRL.

12. dr Adam SANDAUER - działacz opozycyjny w PRL, m.in. KPN. Odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2019 został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

 

13.Bogusław BARDON - przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej d/s Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych za Działalność Polityczną, członek KPN, Opole.

DOPISZ SIĘ!

KONTAKT Z KOMITETEM: 798 297 781, wyślij swoje zdjęcie z opisem sylwetki na rzecznikprasowy@zchr.pl

WYWIAD Z PREZESM ZCHR

DR. BOGUSŁAWEM ROGALSKIM

Z 17.09.2020 ROKU

 

PETYCJA:

 

info
bottom of page